Berekening van het aandeel van de niet afsluitbare bewuste openingen op het lekdebiet

Voor de meeste klanten is het effect op de luchtdichtheid van een al dan niet bewuste opening in een gebouw zeer moeilijk in te schatten. De onderstaande rekentool is ontwikkeld om deze openingen min of meer te kunnen inschatten.
Zo kan je bijvoorbeeld voor het effect van een dampkap met een dakdoorvoer, de diameter van de opening opgeven. Als reductiefactor mag je hier zeker 50 % nemen, door het reducerende effect van de filter.
Voor verluchtingen via roosters in industriële gebouwen wordt de reductiefactor doorgaans op de technische fiche van het rooster vermeld.


Testgegevens:

Luchtdichtheidseis: ?
h-1 m3/h.m2
Binnenvolume: ? Verliesoppervlak: ?
m3 m2
Maximaal lekdebiet: m3/h

Geef openingen in:

Type opening
Aantal
Vorm ?
Afmetingen (mm)
Reductiefactor (%) ?
Lekdebiet ?
Aandeel

%
m3/h
Totaal:

Samenvatting:

Het totaal van de niet afsluitbare bewuste openingen komt neer op -- m3/h of --% van het totaal toegelaten lekdebiet.
Dit is de luchtdichtheidseis bepaald in het lastenboek en/of door EPB verslaggever.
Voor de n50 wordt gewerkt met het binnenvolume. Dit is kleiner dan het in het EPB gebruikte beschermd volume!
Geef de vorm aan van de opening door op de gewenste vorm te klikken
De reductiefactor kan je terugvinden op de technische fiche van bijvoorbeeld een rooster
Het verliesoppervlak zoals bepaald in de EPB aangifte
Reductie.
Dit is het te verwachten (extra) lekdebiet door de opgegeven opening(en) bij een drukverschil van 50 Pa