Referenties

Simultaan testen van woningen

borgerhout

Voor passieve gebouwen loont het in sommige gevallen de moeite om het gebouw in zijn geheel te testen. Onderlinge verliezen tussen de wooneenheden worden geneutraliseerd en bovendien vergroot het binnenvolume. Twee maal winst dus.

Let op, dit kan enkel in specifieke gevallen. De woningen moeten duidelijk in één blok worden opgetrokken en moeten een hoge graad van onderlinge afhankelijkheid hebben.

Door het simultaan testen van deze wooneenheden konden we een verbetering van de n50 waarde met maar liefst 20% noteren!

Jessa Ziekenhuis Hasselt

jessa

Voor patiënten met een verhoogd risico op infecties -bijvoorbeeld patiënten met een immuunsysteemziekte- worden er in het ziekenhuis speciale kamers voorzien, die in permanente overdruk staan. Om dit te kunnen bereiken is het aanbevolen om de kamers zo luchtdicht mogelijk te ontwerpen en te bouwen. In het Jessa ziekenhuis werden er op de 7de verdieping 17 kamers ingericht, waarvoor zeer strenge luchtdichtheidseisen werden opgelegd. Een hele uitdaging voor aannemer Vandereyt. Als gemiddelde werd uiteindelijk een n50 waarde van 1.5 genoteerd. Rekening houdend met het feit dat er per kamer werd getest en dat het bovendien om een renovatieproject gaat, is dit toch wel een behoorlijk resultaat.


Een diepvriezer van 26.000 m3

lidl-diepvries-buitenzicht-116x300
lidl-diepvries-binnenzicht-168x300

Luchtdichtheid van diepvriezers is zowaar nog belangrijker dan voor private woningen of kantoorgebouwen. Een absolute luchtdichtheid is noodzakelijk om te voorkomen dat lucht – en dus ook vocht – in de isolatieschil kruipt en daar bevriest, met alle gevolgen van dien. Bij de bouw van deze diepvriezer van 26.000m3 groot, werd de luchtdichtheid dan ook ‘au sérieux ‘ genomen.

Naast de luchtdichtheid is het even belangrijk om koudebruggen te vermijden. Ook daar is een risico op ijsvorming.

lidl-detail

Tijdens de luchdichtheidstest werd elk detail met een thermografische camera vastgelegd. Hier zie je nog een niet afgewerkte doorgang van een elektrische kabel doorheen de isolatieschil.

Als gemiddelde n50 waarde – gemiddelde tussen de onderdrukmeting en de overdrukmeting,
werd 0.089 h-1 opgetekend.

Dit project werd in hoofdaanneming gerealiseerd door Cordeel Zetel Hoeselt NV.


Luchtdichtheidstest als hulpmiddel op E-peil te bereiken

vilvoorde

Bij het be- en narekenen van de EPB doelstellingen leek het toch aangewezen een aantal appartementen die in de EPB-de risicozone zaten te testen. De meeste appartementen voldeden aan de EPB-eis zonder luchtdichtheidstest, maar voor 2 appartementen per blok werd besloten door de aannemer om een luchtdichtheidstest te laten uitvoeren. Voor elk van de 8 geteste appartementen werd door de luchtdichtheidstest 6 E-peil punten gewonnen.

vilvoorde-bd

Deze mooie appartementen werden gerealiseerd door Vanderstraeten NV


Lucerna College in Houthalen

lucerna-college-bd

Bouwbedrijf Hoedemakers NV stond voor de uitdaging om een dit schoolgebouw te realiseren met een n50 norm van 3 ACH (3 luchtwissels per uur). Samen met het WTCB werd gekeken hoe dit resultaat zo praktisch en economisch mogelijk kon gehaald worden.

Het resultaat mocht er zijn er zijn. Dit gebouw haalde een luchtdichtheid van 1.35 ACH. Met brio geslaagd in de opzet!


Van steenkoolnijverheid naar smart energy business

incubathor-waterschei

IncubaThor (Waterschei)

De IncubaThor is het eerst gerealiseerde bedrijfsgebouw binnen de zone Wetenschapspark op Thor. Het is een realisatie van KULeuven, LRM en stad Genk.

Infiltro® testte er voor STRABAG Belgium de luchtdichtheid. Ondanks de technische ruimte binnen het beschermd volume ligt, werd er toch een mooi resultaat opgetekend, volledig in overeenstemming met de vooropgestelde waarden door de bouwheer en architect.


Voorbeeldgebouw in Anderlecht

madam-voorbeeldgebouw1
madam-voorbeeldgebouw-bd-168x300

In 2007 startte het Brussels Hoofdstedelijk Gewest projectoproepen om de bouw of renovatie van « Voorbeeldgebouwen » aan te moedigen. Voorbeeldgebouwen zijn gebouwen die een hoog niveau van milieu- en energieprestaties halen. MADAM Voorbeeldgebouw - BD Voor nieuwbouw moet de passiefhuisstandaard gehaald worden. Een hele opdracht voor deze smalle rijwoning. Door de begeleiding van Infiltro® en de toegewijde zorg van de bouwheer werd ook dit verhaal een succes!

Dit voorbeeldgebouw is een realisatie van MADAM.


Stad Gent: Buurthuis Rooigem

rooigem-gent

Voor aannemer Vandenbussche NV voerden we een blowerdoortest uit in het gloednieuwe buurthuis Rooigem in de Linnenstraat te Gent. Door een constructieve samenwerking tussen de verschillende aannemers werd vlot de passieve luchtdichtheidsnorm behaald. Proficiat!


NAC: Nieuw Administratief Centrum Houthalen

mandala

In opdracht van Mandala THV (Kumoen NV en Cordeel NV) voerden we in de prestigeproject een luchtdichtheidsmeting uit. Een complexe onderneming, maar een uitstekend eindresultaat. Met een ACH van minder dan 1 beantwoordt dit gebouw ruimschoots aan de gestelde verwachtingen.


Blowerdoortest prefab betonwoning

betonwoning

Voor Bouwbedrijf Vandermaazen uit het Nederlandse Lith, hebben we een succesvolle blowerdoortest afgenomen van een particuliere woning, bestaande uit prefab betonelementen die luchtdicht met elkaar afgewerkt waren. Hierdoor is er een luchtdichtheidsresultaat (n-50 waarde) van maar liefst 0,22 ACH bekomen!!


Lage energiekantoor: SD Worx

sd-works-hasselt

In opdracht van Kumpen nv werd een luchtdichtheidstest uitgevoerd voor de nieuwbouw kantoren van SD Worx te Hasselt. Dankzij de vlotte samenwerking mochten we voor dit project een positieve n-50 luchtdichtheidswaarde van 0,92 ACH opmeten.


Uitbreiding van het Cegeka – provinciegebouw in Hasselt

cegeka

Luchtdichtheidsnormen en bijhorende metingen zijn niet alleen voor particuliere woningen actueel. Meer en meer utiliteitsgebouwen (scholen, kantoren, rusthuizen,…) moeten ook voldoen aan luchtdichtheidsnormen.

Dit project werd gerealiseerd door de tijdelijke vereniging THV Heijmans Bouw – Democo nv. Boomer bvba heeft de werf opgevolgd op het vlak van luchtdichting en een aantal problemen ter plekke opgelost. Er werd een eerste kwalitatieve BlowerDoortest uitgevoerd tijdens de opbouw om de uitgevoerde ingrepen te kunnen evalueren. Het gebouw scoorde een n50 waarde lager dan 1 ACH.


Luchtdichtheidtest op Sectionale Poort

sectionale-poort

Garagepoorten zijn elementen in een woning die problematisch zware lekken geven in laag energiewoningen en quasi uitgesloten voor passiefwoningen.

Bostoen zocht al enige tijd een oplossingen voor de garagepoorten in hun passiefhuizen en kwam met zijn vraag bij Van Hirtum Geudens terecht. In antwoord op deze vraag, en naar aanleiding van toenemende vraag in de markt, is de firma Van Hirtum Geudens met de ontwikkeling van een luchtdichte degelijke geïsoleerde sectioneel poort begonnen.

sectionale-poort-opstelling

Het resultaat van dit initiatief door Van Hirtum Geudens is dat ze vandaag kunnen uitpakken met een passief sectioneel poort. De poort is degelijk geïsoleerd en is getest op luchtdichtheid. Uit de testen is gebleken dat de poort voldoende luchtdicht is om te gebruiken in een passiefhuis of laag energie woning. En last but not least, de poort behoudt het gebruiksgemak van de klassieke sectionaalpoort.


In situ test alu schrijnwerk

alu-kumpen-1

In Hasselt is Kumpen nv een nieuw kantoorgebouw aan het optrekken voor SD Workx. Omdat dit gebouw ontworpen is volgens een laag energie concept moet het gebouw voldoen aan een strenge luchtdichtheidsnorm, met name n50 ≤ 1.

Om verrassingen achteraf te vermijden heeft de aannemer, Kumpen nv, ervoor gekozen om samen met de leverancier van de aluminium ramen pro actief de problematiek van luchtdichtheid te evalueren. Er werd op de werf een testbox geplaatst en in de gevel werd er een raamelement voorzien volgens de vooropgestelde eisen op het vlak van luchtdichte afwerking.

alu-kumpen-2-300x225

Zowel het schijnwerk zelf als de inbouw ervan werden geëvalueerd. Dergelijke voorafgaandelijke controles bieden een zekerheid om (dure) problemen op het vlak van luchtdichtheid met zekerheid te kunnen uitsluiten of vermijden.


Kantoorgebouw

strabag-kantoor

In opdracht van STRABAG Belgium nvheeft werd een luchtdichtheidstest uitgevoerd in een een kantoorgebouw dat in opbouw was. Gezien het volume van het gebouw werden er 2 BlowerDoor ventilatoren voorzien. Door de geslaagde inspanningen op het vlak van luchtdichting bleek echter 1 BlowerDoor voldoende te zijn. De luchtdichtingswerken werden uitgevoerd door Boomer BVBA

Het gemeten resultaat bij onderdruk tijdens de definitieve test kwam uit op n50 0,78ACH. Daarmee zit het gebouw op het vlak van luchtdichtheid dicht in de buurt van de norm voor passiefgebouwen, hetgeen een mooie prestatie is. Hiermee bewijst STRABAG in staat te zijn energiezuinige gebouwen te kunnen realiseren.


Belgisch record

balen

In Balen werd een woning getest met een BlowerDoor . Het resultaat van de test was een n50-waarde gelijk aan 0,11 ACH (luchtwisselingen per uur) . Dit is momenteel (oktober 2007) de laagste waarde ooit gemeten met een BlowerDoor in België. De test werd uitgevoerd met een computergestuurde BlowerDoor. Dankzij de computersturing kon de test met voldoende grote precisie uitgevoerd worden. Het resultaat op het vlak van luchtdichting is wel uitzonderlijk goed. Hier zijn er echter geen dampopen materialen gebruikt. Het is dus kwestie van de woning voldoende te ventileren om een gezond klimaat te handhaven.