Is een test wel nodig?

Vandaag bouwen we al veel luchtdichter -vaak zonder het echt te beseffen- dan pakweg een 10-tal jaar geleden. Het gebruik van dampschermen en betere ramen en deuren dragen al heel wat bij tot het verminderen van de luchtlekken en zo tot een luchtdichtere woning.

Een luchtdichte woning heeft veel minder openingen waardoor frisse lucht kan komen. Zonder toevoeging van mechanische ventilatie, kan een strak huis resulteren in stilstaande lucht , minder natuurlijke ventilatie en ontevreden huiseigenaren . Langs de andere kant , huizen met grote hoeveelheden ongecontroleerde luchtlekken zijn even lastig met comfort klachten als gevolg van tocht en hoge energierekeningen.

Ondanks het toenemende belang van luchtdichtheid van gebouwen, weten nog niet alle architecten, aannemers of huiseigenaren hoe luchtdicht hun huizen wel zijn. Tot voor kort werd enkel met subjectieve maatstaven gewerkt. Natuurlijk mocht je geen kieren laten in de bouwschil. Maar wat met de niet zichtbare kieren en spleten? Deze kunnen enkel achterhaald worden door een objectieve test.